4/18/2022

Latihan Soal Plus Jawaban Tes Verbal Antonim TPA UTBK SBMPTN 2022

Halo sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan untuk berlatih soal untuk menghadapi tes potensi akademik UTBK SBMPTN melalui Latihan Soal Tes Verbal Antonim TPA UTBK SBMPTN 2022. Tes verbal  merupakan salah satu materi soal TPA yang akan diujikan pada saat UTBK SBMPTN. 

Photo by Eduardo Casaj├║s Gorostiaga on Unsplash


Tes antonim merupakan salah satu dari tes Verbal  meliputi tes sinonim (persamaan kata), tes antonim (lawan kata), tes padanan hubungan kata (analogi verbal), dan tes pengelompokan kata. 

Pada latihan soal sudah kita susun sebanyak 50 soal plus kunci jawaban soal antonim untuk memudahkan dalam belajar. Langusng saja yaa...berikut latihannya,

=================================================================================
 Latihan Soal Tes Verbal Antonim TPA UTBK SBMPTN 2022
=================================================================================
1. Eksplisit
A. Jelas
B. Tersirat
C. Tidak berbelit
D. Mudah
E. Nyata2. Gasal 
A. Cocok
B. Tepat
C. Genap
D. Lengkap
E. Kurang3. Koalisi
A. Pemutusan
B. Pengasingan
C. Perceraian
D. Penggabungan
E. Pemisahan4. Elastis
A. Mudah
B. Fleksibel
C. Lentur
D. Kaku
E. Lesu5. Cuai
A. Kecil
B. Berharga
C. Remeh
D. Besar
E. Hina6. Esoterik
A. Rahasia
B. Terbatas
C. Tertentu
D. Khusus
E. Secara umum7. Kebat 
A. Lepas
B. Ikat
C. Tutup
D. Terang
E. Rapat8. Prasaja
A. Sederhana
B. Parlente
C. Bersahaja
D. Berwibawa
E. Wajar9. Eksponen
A. Keluar
B. Lawan
C. Teman
D. Koloni
E. Sanggah10. Prigel 
A. Bijak
B. Pintar
C. Ceroboh
D. Darurat
E. Ragu11. Rangah
A. Sedih
B. Sombong
C. Rendah Hati
D. Besar Kepala
E. Pintar12. Stagnasi
A. Macet
B. Kecepatan
C. Lambat
D. Gugur
E. Cakap13. Absurd
A. Asing
B. lain
C. Normal
D. Asing
E. Lain14. Aktual
A. Modern
B. Kekal
C. Lama
D. Terkini
E. Bebas15. Imbesil
A. Pandai
B. Tumpul
C. Khusus
D. Spesial
E. Umum16. Absah 
A. Cacat
B. Sahih
C. Legal
D. Asli
E. Ilegal17. Daif
A. Mulia
B. Cela
C. Hina
D. Sempurna
E. Murni18. Anggara
A. Buas
B. Jinak
C. Malu
D. Lupa
E. Liar19. Baka
A. Kekal
B. Fana
C. Selamanya
D. Pasrah
E. Akhirat20. Inklusif
A. Khusus
B. Kecuali
C. Konstruktif
D. Penutup
E. Kelas21. Cua
A. Kecewa
B. Sungkan
C. Gembira
D. Murung
E. Ragu22. Rancung
A. Runcing
B. Tumpul
C. Tinggi
D. Besar
E. Kecil23. Pretensi
A. Tidak jujur
B. pura- pura
C. Utuh
D. Jujur
E. Ragu- ragu24. Via
A. melalui
B. lewat
C. Tanpa
D. Lurus
E. Berhenti25. Preambul
A. Pendahuluan
B. Penutupan
C. Mukadimah
D. Inti sari
E. MaknaYuk lanjut lagi ke nomor soal berikutnya yaa >>>>> Halaman 2


No comments:

Post a Comment